2022. szeptember 14. 15:08

TÁJÉKOZTATÓ

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT A LAKÁS RENDELTETÉSI EGYSÉGEK SZÁMÁRÓL, ahhoz, hogy a LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ jogszerűen vegyen igénybe KEDVEZMÉNNYEL ELSZÁMOLT FÖLDGÁZ MENNYISÉGET.

Ha egy család több generációja osztozik és életvitelszerűen együtt él ugyanabban a több lakásból álló ingatlanban, ugyanazon a mérőórán is vannak, akkor az állam lehetővé teszi, hogy a rezsicsökkentett áron jussanak hozzá a földgázhoz. Ezt az élethelyzetet hatósági bizonyítvánnyal kell alátámasztani a gázszolgáltató felé.

A hatósági bizonyítvány kiállításának együttes feltételei:
1. a kérelmezett ingatlan nem minősül a társasháznak, lakásszövetkezetnek és
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105.§-a alapján: 105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető,
huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé
teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló
munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének
legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem
számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos
alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő
szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítvány kiállítására szolgáló kérelem nyomtatvány megtalálható:

A kérelmet a lakossági fogyasztó az alábbi módokon terjesztheti elő:

a) személyesen a Balatonalmádi Közös Önkormányzat ügyfélszolgálatán,
b) postai úton, vagy
c) elektronikus úton e-papír szolgáltatás igénybevételével ügyfélkapus azonosítás mellett, a kérelem e-mail-ben nem terjeszthető elő!

Az ügyintézési határidő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak HELYSZÍNI SZEMLE nyomán adható ki. Kérjük szíves együttműködésüket a helyszíni szemle eredményes lefolytatása érdekében: kérjük, hogy a telefonon előre egyeztetett időpontban
szíveskedjenek az eljáró ügyintéző rendelkezésre állni!

A kiadott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére a kedvezmény igénybevétele céljából.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat övedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján, ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. Ha az indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.


Balatonalmádi, 2022. szeptember 13.
dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

Legfrissebb híreink
menü