Igazgatási, szociális és egészségügyi rendeletek

Adóügyi rendeletek

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
24-2014.(IX.26.) a helyi adókról 2021.01.01-től hatályos

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
17-2015.(V.28.) talajterhelesi_dij_

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 26/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Környezetvédelmi rendeletek

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületéenk 30/2022.(X.27.) önkormányzati rendelete a fák védelméről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 16/1997. (XI.15.) rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről
28- 2014. (XII.19.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről_egyseges

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021 (X.28.) önkormányzati rendelete a város közigazgatási területén kutyafuttatók kijelöléséről 24-2021x28-balmadi-varos-kozigteruleten-kutyafuttatok-kijeloleserol

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről
28- 2014. (XII.19.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről_egyseges

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete a Balatonalmádi kökörcsines helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
26-2015.(IX.25.)_leanykokorcsines_rendelet_2015.10.01-tol_hatalyos


Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről
26_2012. (VI.29.) hulladekgazd_terv_2012.VI.30.tol_hatalyos

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről
26_2012. (VI. 29.) melleklet_hulladekgazd_terv

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
7-2015 (I.29.)a_nem_közművel_összegy_házt_szennyvíz_begyűjt_rend_2020_03_01-től hatályos

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete a Szent Erzsébet liget helyi jelentőségű védett természeti területről
15-2015.(V.4.) Szt_E_liget_termved_ter

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete a Balatonalmádi Fadrusz János utcai fehér vadgesztenye fasor és a Munkácsy Mihály utcai juharlevelű platán fasor helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvántartásáról
3-2016.(I.29.)_vadgesztenye_fasor_rendelet

Köznevelési és kulturális rendeletek

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020.(X.29) önkormányzati rendelete a helyi közművelődés és könyvtári feladatok ellátásáról
25-2020.(X.29.)a helyi közművelődés és könyvtári feladatok ellátásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011.(XII.20) önkormányzati rendelete a szociális ösztöndíjról
30_2011. (XII. 20.) szocialais_osztondíj_2011.12.20-tol_hatalyos

Önkormányzattal és Hivatalával kapcsolatos rendeletek

Balatonamádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022.(X.27.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (X.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel kapcsolatos szabályokról

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2022.(XII.15.)önkormányzati rendelete a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6-2022.(II.24.) a 2022. évi költségvetésről

Balatonalmádi Város Onkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 26/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021.(VI.25) önkormányzati rendelete a a város címeréről és zászlójáról, valamint a “Balatonalmádi” városnév használatának rendjéről
17-2021.(VI.25.) balmadi jelképek és Balmádi név használatáról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2021.(III.17.) önkormányzati rendelettel módosított 24/2020.(X.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által alapított kitüntetésekről.
24-2020.(X.29.) az önkormányzat által alapított kitüntetésekről egységes szerk

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványáról 11-2022.(V.27.) az Önkormányzat 2021. évi ktsgvének végrehajtásáról és maradványáról

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Feltöltés alatt

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (I.30.) önkormányzati rendelete Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1-2020.(I.30.)Ör.Balatonalmádi Város Önk.Képviselő-testüle SZMSZ

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(VI.28) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
12-2018.(VI.28.)_Közszolgálati_Tisztviselők_Napjáról_2018.07.01-tol_hatalyos

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.(VIII.31) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
21-2017.(VIII.31.)helyi_nepszavazas_kezdemenyezese_2017.09.01-tol_hatalyos.pdf

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022.(V.13.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok díjazásáról 10-2022.(V.13.)a helyi önk-i képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Településfejlesztési, vagyongazdálkodási és építésügyi rendeletek

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsról

Államháztartáson kívülre átadott és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel kapcsolatos szabályozás

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
7-2015.(I.29.)a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(VIII.30) önkormányzati rendelete a köztemetőről, a temetkezési tevékenységről és az ahhoz kapcsolódó díjakról
13-2018.(VIII.30.)_temeto_rendelet

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017.(XII.01) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
26/2022.(IX.29.)a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017.(IV.27) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások támogatási programjáról
18-2017.(IV.27.)helyi_gazdasagfejlesztes_2017.05.01-tol_hatalyos.pdf

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(IV.27) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
17-2017.(IV.27.)partnersegi_egyeztetes_helyi_szabalyairol_2017.04.28-tol_hatalyos.pdf

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 27/2022.(IX.29.) önkomrányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
14-2022.(V.27.)a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015.(IX.25) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
27-2015.(IX.25.)_Helyi_Epitesi_Szabalyzat_rendelet

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról 12-2022.(V.27.)a közter.elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022.(IX.29) önkormányzati rendelete a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsról
26-2022.(IX.29.) a helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsról

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(X.29) önkormányzati rendelete az útépítési együttműködésről
26-2010 (X.29) útépítési együttműködésről

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016.(XII.16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
27_2016_(XII.16.) vagyonrendelet_egyseges_2021

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019.(VIII.29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról
15-2019.(VIII.29.)onkorm tulajd allo lakasok es helyisegek berlete es elidegenitese 2019.10.01-tol_hatalyos.pdf
15-2019.(VIII.29)onk_lakasrendelet_1_függelek

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről
3-2020.(I.30.)változtatási tilalom elrendelése

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületénk 15/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete a helyi közútjainak forgalmi rendjéről 15-2022.(V.27.)a helyi közútjainak forg.rendjéről

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 16-2022.(V.27.) behajtási engedélyek kiadásának és felh.rendjéről

Az Önkormányzat rendeletei megtalálhatóak: Nemzeti

Jogszabálytár

Társadalmi egyeztetés

hazszamozas_rendelet_tervezet

Rendelet tervezet a helyi Építészeti- Műszaki tervtanácsról

Rendelet tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól

menü