Hatósági bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek számáról

KÉRELEM - hatósági bizonyítvány kiállításához fogyasztói közösségek


A balatonalmádi elektronikus űrlapok elérhetősége
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Részletes tájékoztatás a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Adó ügyek

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el.

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
ADÓ ÜGYEK Ld. fent
HELYI ADÓK
Építményadó Települési önkormányzat jegyzője Adatbejelentés építményadóról:

Főlap és “A” jelű lap (lakás vagy üdülő esetén)

Főlap és “B” jelű lap (kereskedelmi egység és egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény esetén)

Több tulajdonos esetén kitöltendő:

Megállapodás

Kiegészítőlap az építmény es telekadó adatbejelentéséhez

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

Kitöltési útmutató,

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

32/2022. (XI.24.) helyi rendelet

Építményadó számlaszám: 11748083-15430290-02440000
Telekadó Települési önkormányzat jegyzője Adatbejelentés telekadóról

Több tulajdonos esetén kitöltendő:

Megállapodás

Nyilatkozat telekadó kedvezményhez

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

Kitöltési útmutató

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

32/2022. (XI.24.) helyi rendelet

Telekadó számlaszám: 11748083-15430290-02510000
Helyi iparűzési adó Települési önkormányzat jegyzője

1990. évi C. törvény

2017. évi CL. törvény,

32/2022. (XI.24.) helyi rendelet

Bejelentkezés-változás bejelentés Bejelentkezés változás-bejelentés
Iparűzési számlaszám: 11748083-15430290-03540000
Idegenforgalmi adó Települési önkormányzat jegyzője Idegenforgalmi adó bevallás Főlap és A lap

Idegenforgalmi adóbevallás C lap az önellenőrzési pótlékhoz

Bejelentkezés változás-bejelentés

Bevallási és befizetési határidő: tárgyhónapot követő hónap 15-e

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓBAN BENYÚJTANDÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

32/2022. (XI.24.) helyi rendelet

Idegenforgalmi adó számlaszám: 11748083-15430290-03090000
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díj Települési önkormányzat jegyzője Talajterhelési díj bevallás tárgyévet követő március 31.,

120 Ft/m3

2003. évi LXXXIX. tv.

2017. évi CL. törvény

Talajterhelési díj számlaszám: 11748083-15430290-03920000
EGYÉB NYOMTATVÁNYOK
Nyilatkozat helyi adómentességhez Települési önkormányzat jegyzője Nyilatkozat helyi adómentességhez nyomtatvány Benyújtási határidő:
az adóév ötödik hónapjának utolsó napja
1990. évi C. törvény
Adóigazolási kérelem Települési önkormányzat jegyzője Adóigazolási kérelem nyomtatvány illetékmentes Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv.

465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet

Átvezetési kérelem Kérelem adószámlák közötti átvezetéshez, kiutaláshoz
Meghatalmazás önkormányzati adóügyben Meghatalmazás önkormányzati adóügyben
Méltányossági kérelem helyi adóügyben Méltányossági kérelem helyi adóügyben
Automatikus részletfizetési kérelem Automatikus részletfizetési kérelem
Illetékbeszedési számlaszám: 11748083-15430290-03470000
Jövedéki adó ( magánfőzött párlat) Települési önkormányzat jegyzője Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Előrehozott helyi adó bevallás Települési önkormányzat jegyzője Előrehozott helyi adó bevallás 1990. évi C. törvény, 2017. évi CL.törvény

Településfejlesztési ügyek

Útvonal engedély kérelem Útvonal engedély kérelem

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez Bontási engedélykérelem

Településrendezési ügyek-főépítész

Főépítész: Berki Bálint
Elérhetősége: foepitesz@balatonalmadi.hu, 88/542-414

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÜGYEK-FŐÉPÍTÉSZ
Településrendezési, településképi, főépítészi kérelmek BEJELENTÉSI KÉRELEM – bejelentési eljáráshoz

BEJELENTÉSI KÉRELEM – hatósági bizonyítvány kérelem

BEJELENTÉSI KÉRELEM – szakmai konzultációhoz B.almádi

BEJELENTÉSI KÉRELEM – véleményezési eljáráshoz (2) TÁJÉKOZTATÁS hatósági bizonyítvány kérelemhez

Környezetvédelmi ügyek

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK
Fakivágási kérelem Balatonalmádi Város Jegyzője

Balatonalmádi Város Polgármestere

Közterületi fakivágási kérelem


Magánterületi fakivágási kérelem

3.000 Ft

illetékmentes

346/2008 (XII.30.) Korm.r.6.§

30/2022 (X.27.) helyi rendelet

Ld. fent

Gyümölcsös telepítési kérelem Balatonalmádi Város Jegyzője Gyümölcsös telepítési kérelem 3.000 Ft 2007. évi CXXIX. tv.59.§
Kút létesítés Balatonalmádi Város Jegyzője

Kérelem kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyéhez

Kérelem kút vízjogi létesítési engedélyéhez több tulajdonos

Kérelem kút vízjogi megszüntetési engedélyéhez több tulajdonos

3.000 Ft Tájékoztató
Zajkibocsátás Balatonalmádi Város Jegyzője, kistérségi székhely település jegyzője., mint I. fokú környezetvédelmi hatóság

Zajkibocsátási határérték kérelem


Zaj változásbejelentés

5.000 Ft

5.000 Ft

284/2007.(X.28.) Korm.rendelet 10.§ (1)

93/2007 (XII.18.) KvVM r. 3.§

Ebösszeírás Ebösszeírás adatlap Kitöltési útmutató

Szálláshely üzemeltetés

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉS
Szálláshely üzemeltetési bejelentés

Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely bejelentés nyomtatvany

Szálláshely bejelentés 2022

239/2009.(X.20.) Korm.rendelet Ld. fent
Szálláshely megszüntetése Bejelentő a szálláshely megszüntetéshez

A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bejelentések E-ügyintézésben az E-Önkormányzat portálon keresztül intézhetőek.
(Elérés: ipar-kereskedelem: ágazat, szálláshely: ügytípus)

Szociális ügyek

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
SZOCIÁLIS ÜGYEK
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Formanyomtatvány_Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához_2022 illetékmentes 1997. évi XXXI. törvény Ld. fent
Települési lakhatási támogatás Balatonalmádi város polgármestere Kérelem a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez települési támogatás megállapítására,

VAGYONNYILATKOZAT

Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott települési támogatás megállapításához

illetékmentes 1/2023. (I.26.) Önkormányzati rendelet
Települési támogatás (tartósan beteg ápolása, gondozása esetén) Kérelem települési támogatás megállapításához

VAGYONNYILATKOZAT

igazolás és szakvélemény a települési támogatás megállapításához

illetékmentes 1/2023. (I.26.) Önkormányzati rendelet
Települési támogatás (gyógyszerkiadások viseléséhez) Kérelem települési támogatás megállapításához,

HÁZIORVOSI IGAZOLÁS

illetékmentes 1/2023. (I.26.) Önkormányzati rendelet

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatása

Iskolakezdési támogatás

Kérelem a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásának megállapításához

Kitöltendő dokumentum iskolakezdési támogatáshoz

illetékmentes

illetékmentes

1/2023. (I.26.) Önkormányzati rendelet

30/2023 (IX. 28.) Önkormányzati rendelet

Kereskedelem

A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos bejelentések E-ügyintézésben az E-Önkormányzat portálon keresztül intézhetőek.
Űrlapkereső:
- ágazat: ipar-kereskedelem
- ügytípus: üzleti tevékenység
- űrlap megnevezése bejelentés-köteles termékkör esetén: bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
- űrlap megnevezése működési engedély-köteles tevékenység esetén: működési engedély, kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

Zenés, táncos rendezvény

A zenés, táncos rendezvény rendezvénytartási engedélyezésével kapcsolatos kérelmek E-ügyintézésben az E-Önkormányzat portálon keresztül intézhetőek.
Űrlapkereső:
- ágazat: ipar-kereskedelem
- ügytípus: rendezvény

Ipar

Az ipari tevékenységgel kapcsolatos bejelentések és kérelmek E-ügyintézésben az E-Önkormányzat portálon keresztül intézhetőek.
Űrlapkereső:
- ágazat: ipar-kereskedelem
- ügytípus: telepengedély
- űrlap megnevezése bejelentés-köteles tevékenység esetén: ipari tevékenység folytatásának bejelentése,
- űrlap megnevezése telepengedély köteles tevékenység esetén: ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem

Birtokvédelmi eljárás megindításához szükséges kérelem birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím(postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitva tartási idő.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

2016. július 1-jétől a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

További információk

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal letölthető, elektronikusan beküldhető nyomtatványai
(a kitöltéshez ÁNYK szoftver, az elektronikus benyújtáshoz Ügyfélkapu szükséges)

  • K01 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
  • P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Panasz, közérdekű bejelentés

A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályzat

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalnál panasz és közérekű bejelentés

menü