Partnerségi felhívás a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatára 2022. december 9-ig

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

A Képviselő-testület a 2022. június 30. napján tartott ülésén a 209/2022. (VI.30.) önkormányzati határozatával döntött a településkép védelméről szóló 26/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és az új Tkr. megalkotására vonatkozó eljárás megindításáról.

A Tkr. felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásra a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyezetés szabályiról szóló 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 4. § alapján tájékoztatom Önöket, hogy a Tkr módosítással kapcsolatosan a partnerek tájékoztatása és az egyeztetés elektronikus úton történik az önkormányzat honlapján közzétett információ alapján. Mellékeljük a rendelet tervezetét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendelet módosításának nyilvánosságát a helyi partnerségi rendeletnek, valamint a hatályos településrendezési jogszabályoknak megfelelően biztosítja a település önkormányzata.

A megadott témakörben várjuk a tisztelt Partnereink építő jellegű észrevételeit illetve kérdéseit 15 napon belül az alábbi email címen:

foepitesz@balatonalmadi.hu és pmhivatal@balatonalmadi.hu

Az észrevételeket és kérdéseket 2022. december 9-ig lehet elektronikusan a fenti email címre illetve e-papíron Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1. címre eljuttatni.

Számítva szíves együttműködésükre:

Bogdán László

főépítész

és

Fabó Péter

polgármester

menü