2022. szeptember 19. 15:08

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi támogatása települési támogatást állapított meg.

Eseti pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi támogatásában részesíthető az a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező személy, aki tárgyév december 31. napjáig 70. életévét betölti, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650%-át (185.250 Ft).

A támogatás összege 10.000,- Ft.

A kérelem nyomtatványokat az érintettek lakcímére kézbesítjük 2022. október első hetétől. Amennyiben - postaláda hiányában – a kézbesítés meghiúsul, a kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) átvehető.

A kitöltött kérelem nyomtatványt és a kérelmező családjában élő/k jövedelemigazolását 2022. október 15. napjától 2022. november 30. napjáig kell benyújtani Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályára ( 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.). A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.


Együttműködésüket előre köszönjük szépen!

Göndöcsné Sashegyi Csilla sk.
Hatósági Osztályvezető

menü