Útátjárók időszakos lezárása

A Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakasz felújítása miatt időszakosan lezárásra kerülnek az útátjárók.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1), és 46. §-ában foglaltak alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 27. §-ban foglaltak alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében – átruházott hatáskörben -, mint a helyi utak kezelője a tárgyi útátjárók lezárásához közútkezelői nyilatkozatát az alábbi kikötéssel adja meg:

Kikötés: A terv szerinti útátjárók időszakos lezárása idejére a terelő utakat és a közúti kapcsolatot folyamatosan biztosítani kell.

A Bakony Plastiroute Kft. (8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor 5714/8 hrsz.) BPL19-008/5-14 és BPL19-008/5-15 munkaszámú 2020. március keltezésű közúti forgalomterelési tervdokumentációja szerinti vasúti útátjáróknál szükséges lezárásához Balatonalmádi közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában lévő

Balatonalmádi 487+16 hm vasúti szelvényében található szintbeni útátjáró átépítési munkái kapcsán 2021.02.18.   7:00 – 2021.02.19.   16:00 közötti időszakban történő lezárásához

Tas utca – Szúnyog utca – Rákóczi Ferenc utca

valamint

Balatonalmádi 516+453 hm vasúti szelvényében található szintbeni útátjáró átépítési munkái kapcsán 2021.02.19.   7:00 – 2021.02.20.  16:00  közötti időszakban történő lezárásához

Véghelyi Dezső utca

közutak esetében hozzájárulok.

  1. A közút és vasút szintbeni kereszteződésében a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől – több vágány esetén a külső vágánytengelytől – számított nyolc-nyolc méter, kerékpárútnál négy-négy méter távolságig, járdánál és gyalogútnál a terelőkorlátig – annak hiányában négy-négy méteres távolságig – a vasút üzemeltetőjének feladata.
  2. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka kivitelezéséhez egyébként szükséges engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, s a feltételeket a kiadandó létesítési engedélybe bele kell foglalni.
  3. A tervezett megoldás a Helyi Építési Szabályzattal (HÉSZ) és Balatonalmádi Szabályozási Tervével (SZT) nem ellentétes.

Hatáskörömet a közterületek, közutak és azok tartozékai nem közlekedési célra történő igénybevétele esetén alkalmazandó közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (I.26.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése állapítja meg.

 Balatonalmádi, 2021.február 10.

 

Dr. Kovács János
jegyző

nevében és megbízásából:

Wiborny József
Településfejlesztési osztályvezető

Útátjárók lezárása