Angyalos Boldogasszony-kápolna

A káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna területét 1937-ben kapták meg a ferencesek, ám a nagyszabásúnak tervezett építkezésből először csak a kriptaépület készült el, és a ravatalozó került tető alá. 1956 januárjában államosították a káptalanfüredi ferences ingatlanokat. 1956 őszén sikerült visszakapni a területet. 1956-ban a ravatalozó helyiségben rendezték be végül is azt a kápolnát, amely egészen 2000-ig – átépítéséig –, mint miséző hely funkcionált. A megújult kápolnát kis torony ékesíti, valamint szentély, sekrestye és kórus épült hozzá. A kápolna a Boldogságos Szűz Máriának, mint Angyalos Boldogasszonynak pártfogása alatt áll.

menü