A hatályos HÉSZ-nek a fekvő telekkel kapcsolatos szövegezése az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (rövidítve: OTÉK) elődjének, az Országos Építésügyi Szabályzat meghatározása szerint került megfogalmazásra.

Így jelenleg - noha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (Étv.) az építési telek definíciója tekintetében megengedőbb - a HÉSZ a korábbi jogszabályi környezetnek megfelelő szövegezése miatt ezesetben szigorúbban rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a HÉSZ-ben erre semmi sem utal, nyilvánvalóan nem volt jogalkotói szándék a közterület kizárólagossága, így a magánút kizárása az elő- és hátsókertre vonatkozó eltérés lehetőségéből.

Fentiek miatt időszerűvé vált a HÉSZ, az OTÉK, valamint az Étv. közötti lehetőség szerinti még koherensebb összhang megteremtése, ugyanis így a telekosztások esetében kialakuló egyes telkek megközelítését biztosító magánutak esetében nem alkalmazhatóak a fekvő telekre vonatkozó paraméterek, noha a telek alakjából ez következne.

Fentiek alapján Balatonalmádi Város Képviselő-testülete 337/2023.(XII.14.) számú határozatában a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el Balatonalmádi Helyi Építési Szabályzatának módosítását érintően. Ennek megfelelően a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján lakossági fórumot tartunk. (2023. december 14-i testületi ülés előterjesztése)

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/17bEFsuHOTyRuDyhL6mzQPCVpgETwGyiB?usp=sharing

A lakossági fórum helyszíne: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kisterme - 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A lakossági fórum időpontja: 2024. március 21. csütörtök 16:00 óra.

menü