Partnerségi Felhívás!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!

Balatonalmádi külterület 025/5, 025/71 025/33 és 025/34 hrsz-ú ingatlanok területén meglévő „Szentesi Lovasfarm” fejlesztéséhez szükséges Telepítési tanulmányterv elfogadásáról szóló 295/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozattal kapcsolatosan elhatározott településrendezi eszközök módosításához a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. ( IV.27.) Ök rendelete alapján tájékoztatást tartunk.
Balatonalmádi Város Önkormányzata 295/2021. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi határozatával elhatározta Balatonalmádi város településrendezési eszközeinek részleges, foltszerű módosítását egyben meghatározta a tervezési programot is. A szükséges egyeztetéseket tekintettel a 419/2021. (VII. 16.) 78. § (1) a) szerinti előírására, a 314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 32.§ (1) a) szerinti teljes eljárásban kívánja az önkormányzat lefolytatni.
A módosítással érintett területeket és a tervezési programot részletesen ismerteti az előzetes tájékoztatási szakaszt segítő dokumentáció, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.dropbox.com/sh/zfephlaky44edgf/AAC-HCme3OdastFPuxuc6M-6a?dl=0

A megadott témakörökben várjuk a tisztelt Partnereink építő jellegű észrevételeit illetve kérdéseit az alábbi email címen:

foepitesz@balatonalmadi.hu vagy pmhivatal@balatonalmadi.hu

A teljes dokumentum ide kattintva letölthető.

Az észrevételeket és kérdéseket 2022. július 6-ig lehet elektronikusan a fenti email címre illetve e-papíron Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi st. 1. címre eljuttatni.
Balatonalmádi, 2022. 06. 21.

Számítva szíves együttműködésükre:

Bogdán László
főépítész

Pandur Ferenc
alpolgármester

menü