SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt címe: BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A kedvezményezett neve: Balatonalmádi Város Önkormányzata

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00761

A szerződött támogatás összege: 9 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): az elszámolható költségek 100%

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2019.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi Város központtal ellátja Balatonalmádi Város Önkormányzat és Felsőörs Önkormányzat működésével, valamint közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A közös hivatal további feladata az önkormányzati döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyzői hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézése. A két településen élők száma: 11334 fő. A közös hivatalban több szervezeti egység (osztályok, csoportok) látja el a közigazgatási feladatokat, melyek közül egyes feladatokat a Felsőörsi kirendeltség, valamint a Balatonalmádi Városgondnokság lát el. A hivatali köztisztviselők létszáma 56 fő, melyből munkaszerződéssel alkalmazottak száma 3 fő. A Felsőörsi Kirendeltségen ezen felül 4 fő köztisztviselő látja el a feladatokat.

Az ASP-hez csatlakozást követően az alrendszereket valamennyi szervezeti egység munkatársai alkalmazzák, beleértve a kirendeltségeket is. Az ASP projektbe 30 fő köztisztviselő és 7 fő közalkalmazott bevonása tervezett, megoldandó a kirendeltségek ASP rendszerhez csatlakozása. A közös hivatalban, a kirendeltséggel, és az intézménnyel interneten keresztül kapcsolódó belső számítógépes hálózat, levelezőrendszer áll rendelkezésre, megoldott az adatállományok rendszeres (folyamatos) biztonsági mentése, archiválása. A működés adatvédelmi és információbiztonsági szempontból szabályozott. A település honlapja alkalmas az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó helyi feladatok megvalósítására. A Közös Hivatal székhelyének belső számítógépes hálózatot csupán olyan mértékben kell fejleszteni, részben átalakítani, amely az ASP router rendszerbe illesztése miatt indokolt. Ennek érdekében 7 db switch eszköz beszerzésére kértünk árajánlatot a központ számítógépes hálózatának korszerűsítésére. Az ASP-ben érintett munkaállomások többsége megfelel a minimum követelményeknek, ezért a közös hivatalban 0 db, a kirendeltségeken 1 db munkaállomás beszerzését tervezzük. Az ASP szakrendszerekben történő munkavégzés színvonala, a hatékony feladatellátás érdekében indokolt még, 1 db nagy teljesítményű hálózati nyomtató/szkenner/ másoló multifunkciós gép, és 6 darab irodai multifunkciós gép, 25 db kártyaolvasó beszerzése a pályázatban részletezettek szerint. A felsoroltakon túl is tervezünk eszközbeszerzést, melyet saját forrásból kívánunk finanszírozni. Elsősorban a Városgondnoksági Intézmény minimális hálózatfejlesztése, illetve további kártyaolvasók beszerzése a cél. A csatlakozáshoz szükséges adatminőség javítását és az adatmigrációt a jelenleg használatban lévő szakrendszereink üzemeltetőivel kívánjuk elvégeztetni, illetve részben belső erőforrásokat kívánunk bevonni. A tesztelés és élesítés szintén a közös hivatal dolgozóinak a bevonásával történik. Működésfejlesztés és a szabályozási keretek kialakítása körében külső szakemberek bevonásával legalább 2 db szabályzat módosítását és szakrendszerekhez történő igazítását vállaljuk. Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó helyi feladatok elvégzését ugyancsak külső szakemberek bevonásával tervezzük. A projekt eredményeképpen a jelenleg is korszerű, jó minőségű feladatellátást még magasabb szintre kívánjuk emelni az ASP rendszer által nyújtott lehetőségek felhasználásával, megteremtve a kor kihívásainak megfelelő

menü