Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében került benyújtásra a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése c. pályázat.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 92%-os támogatási intenzitású támogatás összege:


19.912.480 Ft

A pályázat megvalósításához Balatonalmádi Város Önkormányzata 1.731.520 Ft saját forrást biztosít, ekként a projekt összköltsége: 21.644.000 Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2008. december 20.

A projekt megvalósításának vége: 2010. június 25.

Kedvezményezett szervezet:

 • Balatonalmádi Város Önkormányzata
 • 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
 • Telefon.: 06-88/542-411
 • Fax.: 06-88/542-493
 • Email: jegyzo@balatonalmadi.hu

Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, állandó lakosainak száma 8900 fő. A település a Közép-dunántúli régióban, azon belül Veszprém megyében a róla elnevezett kistérségben található.

A város kiterjedt nemzetközi kapcsolatait mutatja a négy testvérvárossal (Kalajoki (Finnország), San Michele al Tagliamento (Olaszország), Eggenfelden (Németország), Nyitragerencsér (Szlovákia)) ápolt szoros kapcsolata.

Balatonalmádi a nyári programok mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az idelátogató turisták változatos kulturális, művészeti, sport, turisztikai és egyéb elfoglaltságok közül válogathassanak az év bármely szakában.

Az önkormányzathoz jelenleg hat osztály tartozik, ezek a következők:

Titkársági és Humánpolitikai Osztály (14 fő), az igazgatási osztály utáni legnépesebb szekció, mely méreténél fogva igen sok feladatot lát el. Többek között a testületek működése, a tisztségviselők munkájának segítése, szervezési feladatok, művelődési-, oktatási- és sport feladatok, egészségügyi, szociális ellátással kapcsolatos feladatok, valamint egyéb idegenforgalmi és nemzetközi szervezői feladatok tartoznak hatáskörébe.

A Pénzügyi Osztály (10 fő) gazdálkodik a Képviselő Testület által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokkal.

Városgondnoksági Osztály (8fő): ezen osztály feladatai közé tartoznak a vagyonkezelési, közterület-felügyeleti, kommunális feladatok.

Adóügyi Osztályhoz (7 fő) tartoznak a különböző helyi adókkal kapcsolatos munkák.

Műszaki Osztály (7fő) az önkormányzati fejlesztéssel, rekonstrukcióval, felújítással kapcsolatos feladatokat látja el. Ezen kívül ide tartoznak még a térinformatikai, építésügyi, mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatok.

Igazgatási Osztály (15fő): Az Igazgatási osztály látja el a Jegyző hatáskörébe tartozó igazgatási feladatok előkészítését és végrehajtását. Keretei között működik az Okmányiroda és a Gyámhivatal.

Az önkormányzat az alábbi hat intézményt tartja fent:

 • Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár,
 • Óvoda,
 • Vörösberényi Általános Iskola,
 • Györgyi Dénes Általános Iskola,
 • Balatonalmádi Városgondnokság,
 • Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ.

Elsődleges célunk, hogy hivatalunkban az ügyfelek maradéktalan kiszolgálása költséghatékony módon valósuljon meg. Fontosnak tartjuk továbbá a partnereinkkel való informatizált kapcsolattartást, melynek során közvetlenebb, gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt folytathatunk.

Jelen projektünket is ezeknek a céloknak megfelelően építettük fel. A projekt fő célja,hogy ügyfeleink és a fenntartott intézmények elégedettek legyen az önkormányzati szolgáltatások színvonalával, gyorsaságával, tartalmi és formai rendszerével, mindemellett igyekszünk költségeket minimalizálni. Szervezetünk átalakításával, folyamataink megreformálásával e célokat szeretnénk megvalósítani. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a projekt keretein belül tartandó képzések és szervezetfejlesztési tevékenységek, valamint a beszerzendő szoftverek.

Közvetlen célunk, hogy a projekt során megvalósuló képzésekkel a belső kommunikáció javuljon, az egyes munkafolyamatokra használt idő csökkenjen, a munkafázisok hatékonysága nőjön. Munkavállalóinknak olyan tréningeket biztosítunk, melyeken a résztvevők hatékony önérvényesítő kommunikációval,visszajelzéssel foglalkoznak,ezzel járulva hozzá, hogy a vezetés önállóbb,eredményesebb munkatársakat kapjon. A képzések során elsajátított technikákkal a dolgozók közötti együttműködés is hatékonyabbá válik.

Szervezetfejlesztési tevékenységeink célja az önkormányzat alapvető folyamatainak átvilágítása, az itt található tevékenységek (kiemelten kezelvén a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozását) hozzáadott értékének megvizsgálása, átalakítási programok kidolgozása. Fontos továbbá, hogy a vezetők objektív képet kapjanak a dolgozók teljesítményéről megfelelő eredményességmérő számok bevezetésével.

A projekt tartalmaz szoftver beszerzést. Jelen projekt keretében a MikroVoks Elektronikus Közgyűlési Rendszer beszerzésével elérhetjük, hogy a közgyűlések anyaga elektronikusan is közzétehető legyen, segítségével a szavazatszámlázás és a vitavezetés nagyban egyszerűsödik. Az Elektronikus Döntéstámogató Szoftverrendszer a közgyűlések és azok bizottságai, valamint a tisztségviselői által hozott egyedi és normatív aktusok (rendelet, határozat,stb.) előkészítésében, nyilvántartásában, a kiszabott feladatok végrehajtásának nyomon követésében, az azokról történő jelentések összeállításában, a jóváhagyási folyamat kezelésében, továbbá a nyílt információk publikálásában ad teljes körű megoldást.


A pályázat keretében megvalósuló feladatok:

1) 2009-ben (április, május, június hónapokban) megvalósult képzések

nap

Résztvevők száma

Időgazdálkodás képzés

2

8

Együttműködés fejlesztése

2

11

Közbeszerzési ismeretek a gyakorlatban

2

8

2) 2010-ben megvalósult képzések

nap

Résztvevők száma

Döntéshozatal, kommunikációs

2

8

Ügyfélszolgálati képzés

4

11

Projektmenedzsment tréing

2

6

Költségvetés készítési, elfogadási, végrehajtási és ellenőrzési technikák vállaljuk

2

8

2010. március végén megvalósuló képzés:
Digitális írástudás fejlesztése az együttműködés javítására

2

7

3) Szakértői tanácsadás igénybevétele és ennek lényege:

 • a hivatal átvilágítása, költséghatékonyabb működése érdekében, a döntési eljárások korszerűsítése, a hivatali dolgozók projektszemléletének további erősítése
 • a hivatal szervezeti egységei közötti együttműködés javítása, önkormányzat felügyelt intézményeivel való kapcsolattartás, rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése
 • a kommunikáció hatékonyságának növelése, a lakosság naprakész, folyamatos tájékoztatásának javítása.

A projekt kapcsán tervezett és 2010. augusztus 25-ig bezáróan megvalósuló szakértői tanácsadói tevékenységek:

 • Diagnosztika: funkciója, hogy a beavatkozások előtt feltérképezék a Hivatal fejlesztendő területeit, elősegítve ezzel a fókuszálást, a rendszerszemléletet, így növelve a beavatkozások hatékonyságát. A Diagnosztika módszerei: interjúk a dolgozókkal, dolgozói és lakossági kérdőívek, fókuszcsoportok, projektív vizsgálatok, dokumentumelemzések
 • Főfolyamat átvilágítás, átstrukturálás: célja a Hivatal folyamatainak átvilágítása, az itt található tevékenységek (külön, kiemelten kezelvén a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozását) hozzáadott értékének megvizsgálása, a felesleges, időrabló tevékenységek kiszűrése, átalakítási program dokumentálása, a folyamatok elemzése és folyamatszabályozási javaslatok/akciók megtervezése és leírása.
 • Stratégiai workshop, stratégiai térkép (ok) kidolgozása: Bármely szervezet (és ez alól az önkormányzatok, mint speciális szervezetek sem kivételek) számára rendkívüli jelentőséggel bír egy olyan stratégiai koncepció, szilárd értékrend, jövőkép megléte, amely segíti a szervezetet a számára kiválasztott helyes út megtalálásában, és az azon maradásban. A tanácsadók a Műhelymunka során segítik a döntéshozó vezetőket, hogy kidolgozzanak egy szervezeti jövőképet és egy stratégiai térképet, amely segíti őket abban, hogy saját fejlődésük érdekében nyomon tudják követni eredményeiket.
 • Ügyfélszolgálati folyamatok átvilágítása: az ügyfélszolgálati folyamatok feltérképezése, azok újrastrukturálása, hogy csökkenjen az ügyintézés. A felesleges feladatok elvégzését minimalizáljuk. Az ügyfélszolgálati folyamatok mindig kiemelt szerepet kapnak, így van ez az önkormányzatok esetében is. A folyamatok fejlesztése, optimalizálása sokat javít a hatékonyságon.
 • Felügyelt intézményekkel kapcsolattartás: célja az önkormányzat felügyelt intézményeivel történő kommunikációs folyamatainak feltérképezése, az elakadások okainak felderítése, ezek korrekciója, a hatékony belső kommunikáció megteremtése a rendszer optimalizálása érdekében.
 • Jogi audit: Jogi normák tervezésének, előkészítésének, elfogadásának, érvényesülésének, hatásainak vizsgálata, átvilágítása, az önkormányzati jogalkotás hatékonyabbá tétele.
 • Eredményességi mutatószámok: célja a folyamatmenedzsment által átstrukturált tevékenységekhez megfelelő eredményességmérő számok hozzárendelése. A célmeghatározás kritériumai szerint a céloknak számszerűnek, tartalmilag értékelhetőnek kell lenni, mert ez biztosítja a célok megértését minden szervezeti szinten, valamint a célelérés követését és értékelését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A fenti pályázat megvalósulásával kapcsolatos összefoglaló anyagok:

1.) Képzés

2.) Szervezetfejlesztés

3.) Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal eredményességi mutatószámai

4.) Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal szervezeti céljai

Közreműködő szervezet:

 • VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
 • Közigazgatás Operatív Programok Igazgatóság
 • 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
 • Telefon: (1)224-3221
 • Fax: (1)224-3115
 • Internet: www.vati.hu
 • Hivatkozások:
 • Váti http://www.vati.hu/
 • NFÜ http://nfu.hu

Balatonalmádi, 2009. április 10.

menü