1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

Nemzeti Jogszabálytár - Nemzeti Jogszabálytár

2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

2023. évben nyújtott támogatások

2022. évben nyújtott támogatások

2021. évben nyújtott támogatások

4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023. évi bevételi szerződések

2023. évi kiadási szerződések

A nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2022

734224 Kiadási szerződések 2021. közzétételre

5.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kivitelezése tárgyában

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kivitelezése-Adásvételi szerződés-Balázs-Diák Kft.

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kivitelezése-Adásvételi szerződés-Kiss Iskolabútor Kft.

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kivitelezése-Adásvételi szerződés-Quantum Kft.

6.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kivitelezése-Építésre vonatkozó közbeszerzés összegzés

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00020 azonosítószámú Balatonalmádi öt csoportos bölcsőde kivitelezése-Eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés összegzés

Kisfaludy 2030 Szabadvízi strandok fejlesztése-Összegzés

Balatonalmádi Strandok fejlesztése a Kisfaludy 2030 program IV. ütemében- Összegzés

Balatonalmádi-Vörösberény volt Jezsuita Kolostor- Összegzés

Közbeszerzési terv 2022.

Közbeszerzési terv 2021.

Közbeszerzési terv 2020.

menü