Humán Bizottság

Elnök: Dudás Zsolt
Tagok: Szűcs Enikő, Szakál Dániel
Külső bizottsági tagok: Benedek Anna Teréz, Kasza Marianna Katalin

A Humán Bizottság feladatai:

a) figyelemmel kíséri az oktatási, intézkedések kidolgozását, véleményezi azt, majd ellenőrzi végrehajtását,

b) javaslatot tesz az oktatási intézmények létrehozására, megszüntetésére,

c) munkaterve alapján szakmai, oktatás-pedagógiai, pedagógiai kérdésekben egyeztetett az intézmények vezetőivel, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetése érdekében,

d) figyelemmel kíséri a nevelési irányelvek érvényesülését,

e) fórumot ad az oktatással és a médiákkal kapcsolatos társadalmi észrevételeknek (igényfeltárás, érdekegyeztetés),

f) javaslatot dolgoz ki az oktatási intézmények fejlesztésének lehetőségeiről, az ágazat gazdálkodásáról,

g) közreműködik a művelődésügyi elképzelések kidolgozásában, megvalósításában és ellenőrzésében, az oktatás és közművelődés koncepciójának kialakításában, amely meghatározza azokat a főbb célokat, prioritásokat, amelyeket a működtetés és fejlesztés során az önkormányzat követni kíván (pl.: nyelvoktatás, számítástechnika stb. fejlesztése),

h) figyelemmel kíséri a kulturális intézkedések kidolgozását, véleményezi azt, majd ellenőrzi végrehajtását,

i) figyelemmel kíséri az ifjúsággal kapcsolatos nevelési irányelvek érvényesülését, elemzi az ifjúságra ható tényezőket,

j) működési területén fórumot ad a közművelődéssel kapcsolatos társadalmi észrevételeknek (igényfeltárás, érdekegyeztetés),

k) javaslatot dolgoz ki a kulturális intézmény fejlesztésének lehetőségeiről, az ágazat gazdálkodásáról,

l) véleményezi a közterület elnevezéseit, érintő előterjesztéseket.

m) figyelemmel kíséri az önkormányzat területén az egészségügyi és szociális ellátást, a szociális gondozás helyzetét, az alkoholizmus és a drog elleni küzdelem javítása érdekében tett intézkedéseket, gyógyító, megelőző ellátást, valamint a közegészségügyi és járványügyi helyzetet,

n) vizsgálja az egészségügyi intézmények működését, működéshez szükséges feltételek alakulását, fejlesztéshez szükséges eszközöket és nem utolsó sorban a személyi feltételeket,

o) figyelemmel kíséri az ágazat gazdálkodását,

p) segíti a gyámhatóság felkérésére a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását,

q) működési területén ellenőrzi a lakosság panaszainak, javaslatainak intézését,

r) véleményt alkot, ha gyógyszertár felállítását nem az önkormányzat kezdeményezi.

Pénzügyi, Településfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Kajári Gyula
Tagok: Szűcs Enikő, Dudás Zsolt, Schildmayer Ferenc
Külső bizottsági tagok: Hulényi Miklós, Dukai-Nagy Gergely, Mezei Gábor

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatai:

a) véleményezi az önkormányzat gazdasági programját,

b) véleményezi az éves költségvetési koncepciót,

c) véleményezi az éves költségvetési rendelet-tervezetet és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolókat, valamint a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót;

d) véleményezi az éves költségvetés módosítására vonatkozó javaslatokat, illetőleg valamennyi, az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztést,

e) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt, előidéző okokat,

f) részt vesz a pénzügyi – különös tekintettel a felújítási, beruházási előirányzatok célszerű, gazdaságos felhasználására vonatkozó – döntések előkészítésében, majd a végrehajtás ellenőrzésében,

g) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

h) javaslatot tehet hitel(ek) felvételére (az éves költségvetési rendeletben a polgármester hatáskörébe utalt – meghatározott összegű – likviditási hitel kivételével),

i) véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodásának folyamatát, tevékenységével elő kell segítenie az eredményes gazdálkodást,

j) véleményezi az önkormányzat helyi adóztatással kapcsolatos rendeleteit, illetve a rendelet-módosításokat,

k) véleményezi az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok gazdálkodását,

l) működési területén vizsgálja a lakossági panaszok, bejelentések intézését,

m) vizsgálati megállapításairól a Képviselő-testületet tájékoztatja,

n) véleményezi az éves belső ellenőrzési terv tervezetet, az éves ellenőrzési jelentést, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést,

o) véleményezi az önkormányzat fejlesztési koncepcióinak kidolgozását,

p) véleményezi az önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévő ingatlanok hasznosítását,

q) véleményezi az önkormányzati lakások elidegenítését, építési telkek hasznosítását és egyéb privatizációs kérdéseket,

r) versenytárgyalásokat javasol az önkormányzati feladatok eredményesebb ellátása

érdekében, a beérkezett anyagokat véleményezi,

s) véleményezi az önkormányzat gazdálkodását, felméri a lehetőségeket a bevételek növelésére,

t) előzetesen állást foglal a városrendezési összefüggésű projektekről,

u) közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működtetési feltételeinek meghatározásában, állást foglal valamennyi önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény esetleges egyéb célú hasznosításáról,

v) A 100 millió forintot el nem érő önkormányzati beszerzések esetében a bizottság jár el, mint Közbeszerzési Bizottság.

menü