Balikó Ferenc

Balatonalmádi közéletében hosszú időn át kifejtett áldozatos és önzetlen tevékenysége, a város természeti és épített környezetének védelme, köztéri tárgyainak megóvása és gyarapítása terén végzett példamutató munkája elismeréseként.

Bartalos Béla

Az aktív sport valamint az utánpótlásnevelés terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő lelkiismeretes tevékenységének elismeréseként

Békési Ferencné

(nyugdíjas pedagógus)

Balatonalmádi városban hosszú időn át kiemelkedően végzett pedagógusi és általános iskolai vezetői munkássága, a város érdekében folytatott oktatási tevékenysége elismeréseként.

Botos Ernőné

(nyugalmazott pedagógus)

A város közoktatásában hosszú időn át végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkája, kulturális tevékenysége, példamutató helytállása elismeréseként.

Brandeisz Elza

(pedagógus)

Kiemelkedő nevelői tevékenységéért és a Vörösberényi Általános Iskola építéséhez nyújtott segítségéért.

Cz. Tóth Hajnalka

a magyar nép kultúra feltárásában, bemutatásában, újrafogalmazásában, a népi díszítőművészet közkinccsé tételében kifejtett magas színvonalú, hosszú időn át végzett tevékenysége, valamint Balatonalmádiban a népi díszítőművészetet ápoló közösségek létrehozásában, oktatásában és segítésében kiemelkedő fontosságú munkássága elismeréseként.

Czuczor Sándor

(ny. gimnáziumi igazgató)

Balatonalmádi Város Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziuma élén hosszú időn át kiemelkedően végzett vezetői munkássága, a város érdekében folytatott oktatási és kulturális tevékenysége elismeréseként.

Dr. Keszey János

(nyugalmazott főorvos)

Több évtizedes gyógyító – közéleti tevékenysége, Balatonalmádi egészségügyi ellátása terén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

Dr. Farkas Miklós

Balatonalmádi lakosságának egészségügyi ellátása terén nyújtott kimagasló teljesítményének, több évtizeden keresztül kifejtett lelkiismeretes háziorvosi tevékenyégének elismeréseként.

Dr. Péterfia Katalin

(gyermekorvos)

Balatonalmádi egészségügyi ellátása terén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

Fábián László

(nyugállományú iskolaigazgató)

Balatonalmádi városban hosszú időn át kifejtett áldozatos oktató-nevelő munkája, a Györgyi Dénes Általános Iskola szakmai színvonalának megteremtése és emelése érdekében végzett munkássága, a város kulturális életében kifejtett példamutató tevékenysége elismeréséül.

Fodorné László Mária

– aki a Népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia tagja – balatonalmádiban hosszú időn át kifejtett kimagasló színvonalú népművészeti oktató és kutató munkájának elismeréseként.

Földes Jenő

(nyugállományú pedagógus)

A városban hosszú időn át kifejtett áldozatos pedagógiai, sport és közösségteremtő tevékenysége elismeréseként. (1998)

Holló Miklós

(nyugalmazott pedagógus)

Az oktatás, a kultúra, az egészségügy területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

Hollóné Behring Anikó

(nyugállományú könyvtáros)

Több évtizedes kiemelkedő könyvtárosi, művelődési és kulturális tevékenysége, a település polgárai szellemi gyarapodása érdekében végzett áldozatos munkája elsimeréseként.

Lovas József

(zenetanár)

Balatonalmádi kulturális életében hosszú időn át kifejtett tevékenysége, a zeneiskola megalapítása és arculatának kiépítésében elért eredményei, a zeneoktatás és a zenei képzés népszerűsítése terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Mecsnóber Miklósné

(nyugállományú pedagógus)

A vörösberényi iskolában 36 éven át folytatott áldozatos, sikeres és kiemelkedő oktató-nevelő munkája, kulturális tevékenysége elismeréseként. (1998)

Molnár Amália

(pedagógus)

Áldozatos oktató-nevelő munkája, példamutató helytállása elismeréseként.

Németh Béla

(nyugállományú iskolaigazgató)

Balatonalmádi városban hosszú időn át kifejtett áldozatos oktató-nevelő munkája, a Váci Mihály Általános Iskola szakmai színvonalának megteremtéséért és emeléséért kifejtett tevékenysége, a Vörösberényi Általános Iskola érdekében végzett vezetői munkássága elismeréséül.

Schildmayer Ferenc

Balatonalmádiban hosszú időn át végzett helytörténeti munkássága, a településre vonatkozó kutatásai, a helyismeret népszerűsítése terén végzett kiemelkedő munkája, a város közéletében, kulturális és épített környezetének védelmében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként.

Tőke Emilné

(nyugállományú postatiszt)

Példamutató karitatív tevékenysége, a helyi Vöröskeresztben kifejtett áldozatos munkája elismeréseként.

Veszeli Lajos

(festőművész)

Balatonalmádi városban kifejtett művészet-szervező, kultúrateremtő tevékenysége elismeréseként. (1998)

menü