Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia

A Város kulturális, történeti, építészeti értékeinek gyarapításában és védelmében kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként – a Szent Jobb Kápolna Balatonalmádiba telepítésének 50. évfordulója alkalmából. (2007)

Balatonalmádi Város Vegyeskar

az ének-és kóruskultúra ápolása, a zenei értékek megőrzése és népszerűsítése, a helyi kulturális életet gazdagító több évtizedes tevékenysége elismeréseként a kórus alapításának 25. évfordulója alkalmából.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

A nyugdíjas közösségépítés a kultúra és a hagyományőrzés területén végzett két évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a klub alapításának 20. évfordulója alkalmából.

Balogh Ervin

Balatonalmádi művészeti életében hosszú időn át betöltött meghatározó művészeti tevékenysége, a városhoz kötődő változatos Balaton ábrázolása, a település kulturális értékeinek gyarapítása terén elért eredményei elismeréseként – születésének 90. évfordulója alkalmából

Boda Lajos

Eggenfelden és Balatonalmádi testvérvárosi kapcsolatáért végzett munkája elismeréseként.

Brandeisz Elza

(pedagógus)

Az új Vörösberényi Általános Iskola felépítéséhez nyújtott önzetlen támogatásáért.

Farkas Béla

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharcban Balatonalmádi közösségéért végzett lelkiismeretes munkájáért, eszmei elvhűségéért, a jövőért érzett felelősségéért, példaértékű életútjáért (posztumus díj).

Finta Rudolf

Nyitragerencsér és Balatonalmádi testvérvárosi kapcsolatáért végzett munkája elismeréseként.

Gottfried Anders

Eggenfelden és Balatonalmádi testvérvárosi kapcsolatáért végzett munkája elismeréseként.

Káplán György

Balatonalmádi zenei életében betöltött szerepe, zeneművészeti és zenepedagógiai tevékenysége, a település kulturális értékeinek gyarapítása terén elért eredményei elismeréseként.

Karl Riedler

Eggenfelden és Balatonalmádi testvérvárosi kapcsolatáért végzett munkája elismeréseként.

Knauerné Gellai Mária

(geológus)

A város természeti kincseinek feltárása, megőrzése, bemutatása terén végzett munkásságáért.

Kuruc György

Balatonalmádi város közéletében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Steinbach József

(református püspök)

Balatonalmádi szellemi és kulturális értékeinek gyarapításáért, közösségformáló tevékenysége, valamint a közéletben kifejtett több, mint két évtizedes munkássága elismeréseként a várossá nyilvánítás negyedszázados évfordulóján.

Szabó pékség

A város gasztronómai értékeinek gyarapításában és védelmében kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként – alapításának 75. évfordulója alkalmából.

Szabó János Római Katolikus Plébános

Balatonalmádi építészeti, kulturális és szellemi értékeinek megóvásában és gyarapításában, a helyi közösségek lelki gondozásában, a város turisztikai vonzerejének növelésében, valamint a közélezben kifejtett több, mint két évtizedes tevékenysége elismeréseként a várossá nyilvánítás negyedszázados évfordulóján.

Vrábel Anna

Nyitragerencsér és Balatonalmádi testvér települési kapcsolatainak létrehozásában, fejlesztésében, a két település és polgárai együttműködésének erősítésében végzett áldozatos munkája, a magyar népi kultúra hagyományainak ápolása, megőrzése és továbbadása terén kifejtett példamutató tevékenysége elismeréseként.

Weber János

(építész)

A Vörösberényi Általános Iskola új épületének tájba illő, harmonikus megtervezéséért.

Dudásné Pirik Mariann

A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium igazgatónőjeként végzett elkötelezett munkájáért, tanulói számára magas szintű tudás, értékeket közvetítéséért, kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

menü