Közmeghallgatás

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. november 12-én (kedden) 17:00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T   T A R T 

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében,
melyre  minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

Napirend: 

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
“Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” tart, melyben a kapitányságvezető
tájékoztatást ad a város közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai
idény tapasztalatairól.

Dr. Kepli Lajos
Polgármester