Kérdőív “Almádi’ 30”

Kérjük ossza meg véleményét, javaslatait!

Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!

A Képviselő-testület 259/2020 (IX.24.) sz. határozatában a Város hosszútávú, legalább 10 éves kitekintésű, fejlesztési koncepciójának előkészítésével kapcsolatban hozott döntéseket. A határozat szerint „a koncepció előkészítésének módszere szakértő iránymutatása szerinti ütemterv alapján rendszeres, nyilvános konzultációk, műhelymunka.” A Képviselő-testület rögzítette, „hogy a fejlesztési koncepció célja, hogy Balatonalmádi Város jövőképe egységesen és határozottan jelenjen meg az integrált településfejlesztési stratégiában, a településrendezési eszközökben, valamint a településrendezés sajátos jogintézményeiben, annak érdekében, hogy a közvélemény és a befektetők transzparens, egységes képet kaphassanak a város lehetőségeiről és elképzeléseiről.”

 Egyszerűen összefoglalva: Határozzuk meg, milyen Almádit szeretnénk 10-15 év múlva!

 A 2020. nyár derekán „Almádi ’30” néven, civil kezdeményezésként elkezdett, nyilvános műhelymunka eredményeként elkészült „Koncepció-tanulmány” és „Stratégia”, a fenti határozatban foglaltaknak megfelelően novemberben benyújtásra került a Képviselő-testület részére. Tekintettel a járványveszély miatt addigra újra bevezetett rendkívüli jogrendre, Testületi ülés tartására nem volt lehetőség, így Balatonalmádi Város Önkormányzata a 323/2020 (XI.30.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a dokumentumokat a Polgármester a Testület soron következő rendes ülése elé terjeszti. Ugyanez a határozat – egyebek között – felkérte a Tanácsnokot, hogy az érvényes Integrált Városfejlesztési Stratégiának – az új koncepciónak és stratégiának megfelelő, módosított, aktualizált változata – elkészítését koordinálja, illetve, hogy a Koncepció és Stratégia társadalmi kommunikációját, minél szélesebb körben folytassa, amelynek során a város hivatalos honlapját és a közösségi média felületét is igénybe veheti.

Annak érdekében, hogy a Koncepció és a Stratégia véglegesítésében azon almádi polgárok véleményét, javaslatait is megismerhessük, akik a munka korábbi szakaszaiban nem tudtak, vagy nem szándékoztak részt venni, március-április folyamán online fórumokat (pl. a civil szervezetek, a vállalkozók, stb részére) fogunk tartani, május közepén (amennyiben lehetséges lesz) pedig egy városi konferenciát szervezünk.

Ezekre az eseményekre való hatékony felkészülés érdekében a 2012. évi Integrált Településfejlesztési Stratégia előkészítéséhez hasonlóan egy kérdőívet állítottunk össze, amelyet elektronikus és – igény esetén – nyomtatott formában is a lakosság rendelkezésére bocsátunk. A kérdőív tartalmában szinte megegyezik a 2012-ben alkalmazottal. Sajnos terjedelmi és költségkímélési okok miatt ezúttal a kérdőívet nem tudjuk az Újságban közzé tenni. A kérdőív letölthető a város hivatalos honlapjáról: www.balatonalmadi.hu, az Almádi ’30 honlapjáról: www.almadi30.hu, valamint az Almádi ’30 Facebook oldaláról is. A kérdőív elektronikus formában (online) is kitölthető a honlapokon és a Facebook oldalon közzétett link segítségével. Nyomtatott példányokat elérhetővé teszünk a Városháza portáján, de – kérésre – postán elküldjük azoknak, akik a kitöltés ezen formáját választanák.

A kérdőív kitöltése természetesen név nélkül történik. Arra kérjük Önöket, miután figyelmesen elolvasták és kitöltötték azt, juttassák vissza legkésőbb 2021. Március 31. napjáig a kerdoiv@almadi30.hu email címre, vagy adják le a Városháza portáján (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) (Az emailben visszaküldött kérdőívek feladóját nem regisztráljuk, a feldolgozáskor a küldő címe nem látható. Az online kitöltött kérdőívet a bal alsó sarokban található “Küldés” gombbal kell befejezni. A rendszer a küldő email címét nem jeleníti meg, így az anonimitás nem sérül.)

A kérdőív kitöltéséhez szükséges egyéb tudnivalók: A kérdőívet a háztartásban lakó 18 évesnél idősebb személyek tölthetik ki. Háztartásonként kérjük csak egy kérdőívet töltsenek ki. Véleményük kifejtésére a fentebb említett fórumokon is lehetőséget biztosítunk.

Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös munkában, véleményükkel, javaslataikkal, gondolataikkal segítsék a munkánkat!

Kérdőív

 

Tisztelettel:

Kajári Gyula

Tanácsnok,

Önkormányzati Képviselő