A balatonalmádi elektronikus űrlapok elérhetősége
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Részletes tájékoztatás a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Balatonalmádi Város Önkormányzata valamint a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója a joghatás kiváltását célzó elektronikus beadványok tekintetében a biztonságos kapcsolattartási címekről.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató [letöltés]

Tájékoztató

AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL
a Balatonalmádiban működő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és számviteli szolgáltatók, valamint magánszemélyek részére

Tisztelt Ügyfeleink!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsz tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsz tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az Eüsz tv. 9. § (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Felhívjuk a tisztelt adófizetőink figyelmét, hogy 2018. január 1-jét követően a gazdasági társaságok, az egyéni cégek és az egyéni vállalkozók kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a Eüsz tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Balatonalmádi Város Önkormányzata számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező ügyintézési portálon, az Önkormányzati Hivatali Portálon (a továbbiakban: Portál) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF (Általános Szolgáltatási Feltételek) elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.

Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt az ügynek megfelelő űrlapot szeretnének elektronikusan benyújtani, úgy első alkalommal regisztrálniuk szükséges az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon).

A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben Balatonalmádit, ahol ügyeiket intézni kívánják.

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlap).

A Portál funkciói:

 • Ügyindítás
  • Lehetősége nyílik különféle űrlapok kitöltésére és ezáltal a papír alap helyett elektronikus ügyindításra. A szolgáltatás segítségével az elektronikusan kitöltött és benyújtott kérelmei, beadványai bármilyen egyéb teendő nélkül (postázás, személyes megjelenés) továbbításra kerülnek az önkormányzathoz.
 • Ügykövetés
  • Elektronikus azonosítást követően a korábban Portálon elektronikusan elindított helyi önkormányzati ügyeinek státuszát is nyomon követheti. A Portál három státuszról ad Önnek visszajelzést: folyamatban, lezárt vagy minden ügy. Jelenleg kizárólag a saját ügyeire vonatkozó információkat kérhet le.
 • Adóegyenleg lekérdezés
  • A szolgáltatás segítségével lekérdezheti az önkormányzatunkhoz tartozó helyi adó egyenlegét. A lekérdezés során egyszerűen azonosítja magát, majd megadja az adóazonosító jelét vagy a vállalkozása adószámát, és máris megismerheti a személyes vagy képviselt cég nyilvántartott adóegyenlegét. Természetesen más személy vagy vállalkozás esetében akkor tudja igénybe venni ezt, ha érvényes és egyúttal a helyi adóhatósághoz benyújtott meghatalmazással rendelkezik. Ezt a meghatalmazást az e-szolgáltatás a háttérben ellenőrzi, külön teendője nincs.

A Portálon beküldött ügyek automatikusan az illetékes önkormányzati hivatalhoz kerülnek.

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek

 • IE 11 (vagy frissebb), Mozilla Firefox 57 (vagy frissebb), vagy Google Chrome 62 (vagy frissebb) böngésző;
 • KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítás (Ügyfélkapu, Részleges Kódú Telefonos Azonosítás és az eSzemélyivel történő chip alapú azonosítás);
 • Ha a Rendelkezési Nyilvántartásban kizárta az elektronikus ügyintézést, a szolgáltatásokat saját nevében nem tudja használni.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A szolgáltatás használatához az alábbi feltételek szükségesek

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az első belépéskor létrejön az ASP személyes fiók, amelyben különféle személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg, amelyek természetesen később módosíthatók.

Az azonosítást követően, az ügyintézés megkezdéséhez először válassza ki Önkormányzatunkat! (Az ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.)

Sikeres regisztrációt, bejelentkezést követően, az Önkormányzat kereső menüpontban tudja kiválasztani az Önkormányzatot. Amennyiben korábban már regisztrált és megjelölt alapértelmezett önkormányzatot, akkor a baloldali menüvel azonnal az alapértelmezett önkormányzat kiválasztott szolgáltatására navigálhat el.

A balatonalmádi elektronikus űrlapok elérhetősége
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Részletes tájékoztatás a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

A Portálon

Balatonalmádi Város Önkormányzatánál

elektronikusan indítható ügyek (publikált űrlapok):

 1. Adóügy
 • Általános adónyomtatványok
  • Általános adóigazolás kérelem
  • Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
  • Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
  • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
  • Méltányossági kérelem
  • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
  • Megkeresés köztartozás behajtására
  • Egyszerűsített részletfizetési kérelem
  • Bejelentkezés, változás-bejelentés
  • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Építményadó
  • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 • Gépjárműadó
  • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Idegenforgalmi adó
  • Adatbejelentés az idegenforgalmi adóról
 • Iparűzési adó
  • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014. évre
  • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
  • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
  • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
  • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
  • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
  • Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
 • Jövedéki adó (magánfőzött párlat)
  • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzésérő
  • Bevallás előállított magánfőzött párlat után
 • Talajterhelési díj
  • Talajterhelési díj bevallás
 • Telekadó
  • Adatbejelentés a telekadóról
Adóügyekkel Kapcsolatos Számlaszámok
11748083-15430290-02440000 Építményadó beszedési számla
11748083-15430290-02510000 Telekadó beszedési számla
11748083-15430290-03090000 Idegenforgalmi beszedési számla
11748083-15430290-03540000 Helyi iparűzési adó beszedési számla
11748083-15430290-08970000 Gépjárműadó beszedési számla
11748083-15430290-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla
11748083-15430290-03780000 Késedelmi pótlék beszedési számla
11748083-15430290-03610000 Bírság beszedési számla
11748083-15430290-08800000 Egyéb bevételek beszedési számla
11748083-15430290-04400000 Idegen bevételek beszedési számla
11748083-15430290-08660000 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó számla
11748083-15430290-03470000 Illeték beszedési számla

e -Papír

Amennyiben az ügye elintézéséhez a Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége:

https://epapir.gov.hu/

e-Papír felhasználói kézikönyv a következő linken elérhető: ePapír_Felhasználói kézikönyv_v1.pdf

A következő táblázat a jelenleg e-Papír szolgáltatáson keresztül elérhető ügytípusokat és azok rövid leírását tartalmazza.

Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása
Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat Az önkormányzat, az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény, az önkormányzat felügyelete alatt álló szervezet működésével kapcsolatos tájékoztatáskérés, közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat igénylése. E szervezetek működésével kapcsolatos javaslatok.
Adóügyek Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókkal (pl. az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal kapcsolatos kérdés).
Anyakönyvi ügyek A születés anyakönyveztetésével, a haláleset anyakönyveztetésével, a házasságkötéssel, a házassági névviselési forma megváltoztatásával, a válás, illetve özvegység esetén volt feleség névváltoztatásával, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek, anyakönyvi kivonatok igénylése.
Címnyilvántartási ügyek A lakcím, mozgószállás, tartózkodási hely vagy annak megváltozására vonatkozó bejelentés a bejelentett lakcím valódiságának ellenőrzése, lakcím érvénytelenségének megállapítása, nyilvántartások vezetésével kapcsolatos ügyek, címkezelési eljárások.
Egészségügyi ügyek Az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokkal – a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátással, a fogorvosi alapellátással,az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással,a védőnői ellátással, és az iskola-egészségügyi ellátással – kapcsolatos ügyek.
Építési ügyek Az önkormányzat, mint Építésügyi Szolgáltató Pontfeladatkörébe tartozó ügyek.
Hagyatéki ügyek A hagyatéki eljárással kapcsolatos ügyek.
HR, munkaügyi ügyek A HR pályázatokkal kapcsolatos ügyek, az önkormányzati köztisztviselőkkel kapcsolatos megkeresések, önkormányzati kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozására javaslat.
Gyermekvédelem és gyámügyek A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyek (környezettanulmány készítés, a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállásának megállapítása. Az önkormányzat által a kiskorúak részére biztosított segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyek.
Ingatlan ügyek Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos ügyek.
Kereskedelmi ügyek Kereskedelmi tevékenységgel, üzleti célú szálláshely szolgáltatással, ipari telephelyek bejelentésével, telepengedélyezésével, nyilvántartásával, a nem üzleti célú közösségi , szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos ügyek.
Kulturális ügyek Az önkormányzat által fenntartott muzeális intézményekkel, nyilvános könyvtári ellátással és a közművelődési feladatokkal kapcsolatos ügyek. Az önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti (színház, zenekar, táncművészeti szervezetek)szervezetekkel kapcsolatos ügyek.
Mezőgazdasági, állat- és növény-egészségügyi ügyek A jegyző hatáskörébe tartozó állatvédelmi (kóbor állatok befogása, élelmiszerlánc felügyeleti (méhállomány fenntartásának helye) és növényvédelmi ügyek (közérdekű védelem parlagfűvel kapcsolatban), továbbá az állatvédelmi őrszolgálattal kapcsolatos ügyek.
Oktatási ügyek Az önkormányzat által fenntartott óvodával, az óvodai jogviszonnyal és a bölcsődei ellátással kapcsolatos ügyek.
Parkolási ügyek A közterületi parkolással, annak ellenőrzésével, ügyfélszolgálati kérdéseivel, karbantartási és végrehajtási feladataival kapcsolatos ügyek.
Polgárvédelemmel, honvédelemmel kapcsolatos ügyek Önkormányzatok hatáskörébe tartozó polgárvédelemmel és honvédelemmel kapcsolatos ügyek.
Szociális ügyek Az önkormányzat által biztosított, települési támogatásként nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek.
Településüzemeltetési ügyek A közterület használatával, a közterület foglalással, a közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos ügyek. Az önkormányzati beruházásokkal, közterületi felújítási, karbantartási, hibaelhárítási feladatokkal kapcsolatos ügyek, a helyi közösségi közlekedés szervezésével összefüggő kérdések, a közhasznú szerződés alapján ellátásra kerülő feladatokkal kapcsolatos ügyek, közvilágítás üzemeltetésével és bővítésével kapcsolatos ügyek. Közterület tisztán tartásával, felügyeletével, hulladék elhelyezésével, gyűjtésével, szállításával, valamint a köztemetőkkel kapcsolatos ügyek.
Településképi és városépítési ügyek Az önkormányzat építési szabályzatával, a tervtanáccsal, a településképi rendelettel, a település arculati kézikönyvvel, a helyi védettséggel kapcsolatos ügyek.
Településtervezési ügyek Településtervezési, partnerségi ügyek.
Települési zöldterületi ügyek Zöldterületek (parkok, játszóterek) létesítésével, fenntartásával kapcsolatos ügyek.
Vállalkozási ügyek A vállalkozások támogatásával, vállalkozásélénkítéssel, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek.
Az önkormányzat képviselő-testületével kapcsolatos ügyek Az önkormányzat képviselő-testületével, a képviselő-testület szerveivel (bizottságokkal, tisztségviselőkkel) kapcsolatos ügyek.
Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek Az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok kezelése, a társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete, a lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése. A nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák. stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.
Egyéb

A felsorolt ügytípusok által le nem fedett ügyek.

Zenés és táncos rendezvények: zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezésével kapcsolatos ügyek

menü