2022. december 2. 12:24

Központi Címregiszterrel (KCR) kapcsolatos tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

A lakcímek felülvizsgálatáról

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tisztelt Lakosság!

Ahogy korábban tájékoztattuk Önöket arról, hogy 2015. július 1. napjától létrehozásra került a központi címregiszter (KCR), amelynek célja, hogy a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, az adatok naprakészek, pontosak legyenek.

Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője a felelős a Korm. rendeletben meghatározott tevékenységek elvégzéséért.

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztálya a Korm. rendelet előírásai alapján hivatalból folyamatosan felülvizsgálja a balatonalmádi ingatlanok címelemeit (házszám, épület, lakás megjelölése), és ahol szükséges, ott a címelemeket helyreigazítja, módosítja. Minden olyan esetben szükséges a címelemek helyreigazítása, módosítása, amikor az adott ingatlan címelemei nem felelnek meg a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A felülvizsgálat nem csak a házszámmal nem rendelkező ingatlanok házszám megállapítására vonatkozik. Számos esetben az újraszámozás elkerülhetetlen, az eddig akár évtizedek óta használt cím megváltozását jelentheti, ami kellemetlenséget okozhat. Minden olyan esetben, amikor cím módosítására, javítására kerül sor, a címekben történt változásról a hivatal az érintett lakcímmel rendelkezőket írásban tájékoztatja.

A Hivatal értesíti továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatala Kormányablak Osztályát (a továbbiakban: Kormányablak), a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a főbb közszolgáltatókat.

A közszolgáltatók esetében a címváltozással a fogyasztó közszolgáltatóval kötött szerződésének módosítása válik szükségessé, ezért a közszolgáltatók felé – hivatalom tájékoztatásán felül − az érintett fogyasztóknak is eleget kell tenniük a címváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek.

Az új cím hirdetményi úton is közzétételre kerül a helyben szokásos módon (a hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre).

Okmányok cseréje

a címváltozással érintett ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréjéről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal automatikusan intézkedik. Figyelemmel arra, hogy a lakcímváltozásról hivatalból értesül. Az eljárása illetékmentes;

· a forgalmi engedély cseréje nem kötelező, azonban abba - kérelemre - a Kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet;

· a személyi igazolvány cseréje nem szükséges.

Amennyiben a címkezelési eljárás eredményeképp vállalkozás székhelyének, telephelyének címe is megváltozik, a címváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettség az egyéni vállalkozót, illetve a vállalkozás képviselőjét terheli.

A különböző magánszolgáltatók által kezelt adatbázisok (navigációs térképek, útvonaltervezők, stb.) és az ezzel kapcsolatos termékeken feltüntetett címadatok módosítása a szolgáltató saját feladata, ezek javítására vagy a javítás kérésére nincs lehetőségünk.

A címkezelések – mint a jogszabály által meghatározott kötelező feladat − eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és együttműködését, ott ahol ennek szükségessége felmerül, munkatársaim kötelesek eljárni és a jogszabályoknak megfelelő lakcímet kialakítani.

Közreműködésüket köszönjük!

Balatonalmádi, 2022. november 29.

dr. Gáspár-Fekete Judit

jegyző nevében és megbízásából:

Göndöcsné Sashegyi Csilla

Hatósági osztályvezető

menü