Dokumentumtár – Letölthető nyomtatványok

Adó ügyek

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el.

Adó ügyek | Településrendezési ügyek-főépítész | Környezetvédelmi ügyek | Szálláshely üzemeltetés | Szociális ügyek | Kereskedelem | Ipar

 Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
ADÓ ÜGYEK Ld. fent
HELYI ADÓK
Építményadó
Települési önkormányzat jegyzője Adatbejelentés építményadóról:

 Főlap és “A” jelű lap (lakás vagy üdülő esetén)

Főlap és “B” jelű lap (kereskedelmi egység és egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény esetén)

Több tulajdonos esetén kitöltendő:

Megállapodás

Kiegészítőlap az építmény es telekadó adatbejelentéséhez

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

Kitöltési útmutató,

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

24/2014. (IX.26.) helyi rendelet

35/2008.(XII.31.) PM rendelet

Építményadó számlaszám: 11748083-15430290-02440000
Telekadó
Települési önkormányzat jegyzője Adatbejelentés telekadóról

Több tulajdonos esetén kitöltendő:

Megállapodás

Nyilatkozat telekadó kedvezményhez

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez

Befizetési határidő:

március 15. és szeptember 15.

Kitöltési útmutató

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

24/2014. (IX.26.) helyi rendelet

35/2008.(XII.31.) PM rendelet

Telekadó számlaszám: 11748083-15430290-02510000
Helyi iparűzési adó Települési önkormányzat jegyzője  

 

 

 

 

 

 

1990. évi C. törvény

2017. évi CL. törvény,

24/2014. (IX.26.) helyi rendelet

35/2008.(XII.31.) PM rendelet

 

 

 

 

 

Kitöltési útmutató az iparűzési adó bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványhoz

Iparűzési adóbevallás ideiglenes tevékenység után Ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adóbevallás
Bejelentkezés-változás bejelentés Bejelentkezés változás-bejelentés
Iparűzési számlaszám: 11748083-15430290-03540000
Idegenforgalmi adó Települési önkormányzat jegyzője  Idegenforgalmi adó bevallás Főlap és A lap

Idegenforgalmi adóbevallás C lap az önellenőrzési pótlékhoz

 

 

 

 

 

Bejelentkezés változás-bejelentés

Bevallási és befizetési határidő: tárgyhónapot követő hónap 15-e

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓBAN BENYÚJTANDÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

1990. évi C. törvény,

2017. évi CL. törvény,

24/2014. (IX.26.) helyi rendelet35/2008.(XII.31.) PM rendelet

Kitöltési útmutató az  idegenforgalmi adó bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványhoz

Idegenforgalmi adó számlaszám: 11748083-15430290-03090000
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díj Települési önkormányzat jegyzője Talajterhelési díj bevallás tárgyévet követő március 31.,

120 Ft/m3

2003. évi LXXXIX. tv.

2017. évi CL. törvény

10/2012. (II.27.) Ör.

Talajterhelési díj számlaszám: 11748083-15430290-03920000
EGYÉB NYOMTATVÁNYOK
Nyilatkozat helyi adómentességhez Települési önkormányzat jegyzője Nyilatkozat helyi adómentességhez nyomtatvány Benyújtási határidő:
az adóév ötödik hónapjának utolsó napja
1990. évi C. törvény
Adóigazolási kérelem Települési önkormányzat jegyzője Adóigazolási kérelem nyomtatvány illetékmentes Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv.

465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet

Adó- és értékbizonyítvány kiadás Települési önkormányzat jegyzője Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadásához 4000 Ft, illetve az Illetéktv. alapján Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.tv.

2017. évi CL. törvény

Átvezetési kérelem Kérelem adószámlák közötti átvezetéshez, kiutaláshoz
Meghatalmazás önkormányzati adóügyben Meghatalmazás önkormányzati adóügyben
Méltányossági kérelem helyi adóügyben Méltányossági kérelem helyi adóügyben
Egyszerűsitett részletfizetési kérelem Egyszerűsitett részletfizetési kérelem
Illetékbeszedési számlaszám: 11748083-15430290-03470000
Magánfőzés Települési önkormányzat jegyzője Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről
1000 Ft/év átalányadó 2003. évi CXXVII. törvény
Előrehozott helyi adó bevallás Települési önkormányzat jegyzője Előrehozott helyi adó bevallás 1990. évi C. törvény, 2017. évi CL.törvény, 35/2008.

(XII.31) PM rendelet

Útvonal engedély kérelem Útvonal engedély kérelem

Településrendezési ügyek-főépítész

Főépítész: Bogdán László
Elérhetősége: lbogdan@balatonalmadi.hu, 88/542-462
Ügyfélfogadás: szerdai napokon 8-16 óra

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÜGYEK-FŐÉPÍTÉSZ
Helyi építési szabályzat
Rendelet száma: 27/2015. ( IX.25.) Ör. A helyi építési szabályzatról (RENDEZÉSI TERV – SZÖVEGES RÉSZ)
A településkép védelméről
Rendelet száma: 26/2017 (XII.01.)
Településképi Arculati Kézikönyv
A helyi Építészeti – Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól
Rendelet száma: 12/2016. (IV.29.)
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Rendelet száma: 17/2017. (IV.27.)
Településszerkezeti terv
Szabályozási terv
Integrált településfejlesztési stratégia
Bejelentési kérelmek BEJELENTÉSI KÉRELEM – bejelentési eljáráshoz

BEJELENTÉSI KÉRELEM – hatósági bizonyítvány kérelem

BEJELENTÉSI KÉRELEM – szakmai konzultációhoz B.almádi

BEJELENTÉSI KÉRELEM – véleményezési eljáráshoz (2) TÁJÉKOZTATÁS hatósági bizonyítvány kérelemhez

 

Környezetvédelmi ügyek

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK
Fakivágási kérelem Balatonalmádi Város Jegyzője,

Polgármestere

Közterületi fakivágás


Fakivágási kérelem

3.000 Ft

3.000 Ft

346/2008 (XII.30.) Korm.r.6.§

 

32/2011 (XII.20) Ör.8.§

 

Ld. fent

Gyümölcsös telepítési kérelem Balatonalmádi Város Jegyzője Gyümölcsös telepítési kérelem 3.000 Ft 2007. évi CXXIX. tv.59.§
Kút létesítés Balatonalmádi Város Jegyzője Kérelem kút vízjogi létesítési engedélyhez


Kérelem kút vízjogi megszüntetési engedélyéhez

 

Kérelem kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyéhez

 

Kérelem kút vízjogi létesítési engedélyéhez több tulajdonos

 

Kérelem kút vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyéhez több tulajdonos

 

Kérelem kút vízjogi megszüntetési engedélyéhez több tulajdonos

3.000 Ft Tájékoztató
Zajkibocsátás Balatonalmádi Város Jegyzője, kistérségi székhely település jegyzője., mint I. fokú környezetvédelmi hatóság  

Zajkibocsátási határérték kérelem


Zaj változásbejelentés

5.000 Ft

5.000 Ft

284/2007.(X.28.) Korm.rendelet 10.§ (1)

 

93/2007 (XII.18.) KvVM r. 3.§

Ebösszeírás Ebösszeírás adatlap Kitöltési útmutató

 

Szálláshely üzemeltetés

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉS
Szálláshely üzemeltetési bejelentés Bejelentes_kotelesker.tev.adatlapujjjjjjj

nem-zleti-celu-kozosssegi-_szabadids-szallashely-bejelentes-nyomtatvany

Szallashely_bejelentes2020-legújabb

3.000 Ft 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet Ld. fent
Vendégforgalmi jelentés A vendégforgalom összesített adataira vonatkozó jelentés 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. §
Szálláshely megszüntetése Bejelentő a szálláshely megszüntetéshez

 

Szociális ügyek

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
SZOCIÁLIS ÜGYEK
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Formanyomtatvány_Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához illetékmentes 1997. évi XXXI. törvény Ld. fent
Települési lakhatási támogatás Balatonalmádi Város polgármestere Kérelem a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez települési támogatás megállapítására,

VAGYONNYILATKOZAT

Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott települési támogatás megállapításához

illetékmentes 11/2015. (II.26.) Ör. Ld. fent
Települési támogatás (tartósan beteg ápolása, gondozása esetén) Kérelem települési támogatás megállapításához

VAGYONNYILATKOZAT

igazolás és szakvélemény a települési támogatás megállapításához

illetékmentes 11/2015. (II.26.) Ör.
Települési támogatás (gyógyszerkiadások viseléséhez) Kérelem települési támogatás megállapításához,

HÁZIORVOSI IGAZOLÁS

 illetékmentes 11/2015. (II.26.) Ör.
Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatása Kérelem a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásának megállapításához  illetékmentes 11/2015. (II.26.) Ör.

 

Kereskedelem

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
KERESKEDELEM Ld. fent
Működési engedély kiadása iránti kérelem Közös Önkormányzati Hivatal Adatlap működési engedély kiadása iránti kérelemhez illetékmentes 210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásához Bejelentes_kotelesker.tev.adatlapujjjjjjj 3.000 Ft 210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet
Működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése Adatlap a működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentéséhez illetékmentes 210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás bejelentése Adatlap a nyilvántartási adatváltozás bejelentéséhez illetékmentes 210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet
Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről Adatlap tevékenység megszüntetése bejelentéséhez illetékmentes 2009.évi LXXVI. törvény
Bejelentés az üzlet napi/heti nyitva tartási idejének megváltoztatásáról Adatlap a nyitva tartás változtatás bejelentéséhez illetékmentes
Zenés, táncos rendezvény engedélykérelem Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem 3.000 Ft 23/2011 (III.8.) Korm.rendelet
Zenés, táncos rendezvény változásbejelentés Adatlap adatváltozás bejelentéséhez (zenés, táncos rendezvény) illetékmentes
Zenés, táncos rendezvény megszüntetése Adatlap zenés, táncos rendezvény megszüntetésének bejelentéséhez illetékmentes

 

Ipar

Ügytípus Szerv, illetékességi terület Dokumentumok, formanyomtatványok, elektronikus programok Eljárási illetékek, díjak, határidők Útmutatók, jogszabályok Cím, nyitva tartás
IPAR
Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Közös Önkormányzati Hivatal Adatlap ipari tevékenység bejelentéséhez 57/2013 (II.27.) Korm.rendelet Ld. fent
Telepengedély kiadása Telepengedély kiadása iránti kérelem 57/2013 (II.27.) Korm.rendelet
Telepengedély alapján folytatott ipari tevékenység – telep használatára jogosult személyében történő – változás bejelentése Adatlap telep használatára jogosult személyében történő változás bejelentéséhez 57/2013 (II.27.) Korm.rendelet
Bejelentés ipari telephely megszűnéséről Adatlap 57/2013 (II.27.) Korm.rendelet

 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezéseilletékességi területe.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím(postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitva tartási idő.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

 

 

2016. július 1-jétől a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

További információk

 

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal letölthető, elektronikusan beküldhető nyomtatványai
(a kitöltéshez ÁNYK szoftver, az elektronikus benyújtáshoz Ügyfélkapu szükséges)

  • K01 – Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
  • P26 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben