Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Balatonalmádi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

 • Postacím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
 • Elnök: dr. Dávid Gyula

2000. december 5-én az Országgyűlés 96/2000. (XII. 11.) OGY számú határozattal elfogadta a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében” címmel a kormány kábítószer-ellenes stratégiáját. A Nemzeti Stratégia kulcstényezői a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egy jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai munkacsoport, amely tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület: a közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás, rehabilitáció valamint a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek a munkájában.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a helyi közösségben:

 • feltárja az adatokat,
 • helyzetértékelést végez,
 • feltérképezi a szükséges adatokat,
 • biztosítja az információáramlást,
 • javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára,
 • segít a helyi erőforrások mozgósításában,
 • összeghangolja a helyi szereplők tevékenységét, kiszűri a párhuzamosságokat,
 • kapcsolódik az országos programokhoz,
 • végül visszacsatolást eszközöl a helyi és országos szintekhez.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a helyi szinten zajló kábítószer fogyasztást megelőző tevékenységet. A cél: párbeszéd kezdeményezése, illetve annak erősítése a kábítószerügyben érdekelt és felelősséget viselő felek között. Kapcsolatot tart a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel és a Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiemelt feladata a helyi stratégia elkészítése a drogprobléma kezelésére vonatkozóan. A KEF tevékenységét a Nemzeti Stratégia a kábítószerprobléma visszaszorítására című dokumentummal összhangban kidolgozott helyi stratégia alapján végzi tanácsadó és egyeztető fórumként. A KEF tagjai a drog probléma kezelésében fontos szerepet játszó különböző állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezeteket képviselik. A KEF tagjai különböző szakmai kompetenciával, ugyanakkor egyenlő szavazati joggal rendelkező, bármely tisztségre és feladatra jelölhető és választható személyek. Feladatuk az általuk képviselt szakterület szakmai szempontjait a lehető legnagyobb áttekintésre törekedve közvetíteni, és lehetőség szerint érvényesíteni. A KEF tagság jellegét tekintve önként vállalt társadalmi megbízatás, melyért díjazás nem jár.

A KEF 2008. évben:

 • elfogadta a SZMSZ-ét és éves munkatervét.
 • SZMI- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet KEF tanácsadójának közreműködésével tisztázták a KEF szerepét, hatékony működés feltételeit, eszközeit, továbblépés lehetőségeit,
 • SZMI- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakemberével együttműködve – a két általános iskola 7 – 8. osztályos tanulói és Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tanulói közreműködésével – felmérést készített, mely kiterjedt a szenvedélybetegségekre is. A felmérés eredményét a szakember segítségével kiértékelték. Megegyeztek, hogy a tanév során minden évfolyamon szükséges a képesség és készségfejlesztés (önértékelés, konfiktuskezelés). Az életvezetési gondok, problémák feloldására, feldolgozásására interaktív módszereket fognak alkalmazni.