2023. február 02.

VILLABEJÁRÁS a Pápai Irgalmas Nővérek egykori nyaralójában

Villabejárás - jelenleg helyi védelem alatt álló épület potenciális elbontásának kérdése kapcsán

Időpont: 2023. február 2. csütörtök 14:00-15:30 között
Helyszín: Dr. Óvári Ferenc utca-Verseny utca-József Attila utca (71. sz. főút) által határolt terület

Tisztelt Polgárok!

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 339/2020. (XII.21.) önkormányzati határozatával döntött a Délker Invest Kft. Dr. Óvári Ferenc utca-Verseny utca-József Attila utca (71. sz. főút) által határolt területet - a 2347/1 hrsz-ú ingatlan (volt iskola) kivételével - érintő településrendezési eszközeinek módosításáról. A településrendezési szerződés Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Délker Invest Vagyonkezelő Kft. között 2021. március 22. napján megkötésre került.

A településrendezési szerződésben a Beruházó kizárólagos tulajdonát képező 2347/2 hrsz-ú ingatlanon található, jelenleg helyi védelem alatt álló épület elbontása szükséges a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott eljárási rend szerint.

Településrendezési célok rögzítése során a Beruházónak, mint tulajdonosnak a 2347/2 hrsz-ú ingatlanon található, jelenleg helyi védelem alatt álló épület elbontásának szándéka került rögzítésre. Többletkötelezettség nem került meghatározásra, a szerződésben a Beruházó részéről csak és kizárólag fejlesztési célirány került meghatározásra.

Kérelmező ingatlanon meglévő helyi védett épület (Egykori nyaraló) helyi védelmének megszüntetésére irányuló kérelmének mellékleteként benyújtott, Szecsődi Andrea okleveles építőmérnök által készített „Tartószerkezeti Szakértői Véleményt”. A szakvéleményt a települési főépítész megvizsgálta és megállapította, hogy a szakvélemény esztétikai megjelenés tekintetében az épület tartószerkezeti és épületszerkezeti rendszerével összefüggésben tesz megállapításokat, de nem vizsgálja annak részletes külső és belső építészeti, művészettörténeti összefüggéseit különösen a beépítési módot, tömegformálást, homlokzatokat, tetőzetet, tömeg- és térkapcsolatokat, térstruktúrát és térbeli összefüggéseket, az építményhez kapcsolódó kert, park, zöldfelület, illetve egyéb építmények bemutatásával, a vizsgált építmény összefüggésében. Így a védettség megszüntetése pusztán statikai szempontokat figyelembe véve - figyelmen kívül hagyva a helyi védettség szempontjából sokkal relevánsabb esztétikai szempontokat –, nem megalapozott.

Fentiek alapján kérelmezőt újabb szakvélemény benyújtására hívtuk fel. Kérelmező 2022. január 16-án csatolta az új szakvéleményt, amit most Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 26/2017 (XII.1.) számú önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése alapján közzéteszünk.

Szakvélemény

menü