KDOP-5.2.1

/B-2008-0012

Balatonalmádi kistérségi járóbeteg
szakellátás integrált fejlesztése

A Petőfi Sándor utca 2-4. szám alatt projekt során megvalósításra kerül a jelenlegi elavult és a kor követelményeinek már nem megfelelő orvosi rendelő helyett egy új, korszerű és teljes körűen akadálymentesített egészségház. Az új épületben – amely gyalogosan, kerékpárral és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető lesz –, egy helyen találhatják majd meg a lakosok az összes szakrendelést.

Az építési beruházáson túl fejlesztésre kerül a rendelő humán infrastruktúrája, kialakítanak egy korszerű betegirányítási rendszert, valamint megvalósul az elavult eszközállomány cseréje is.

Az intézmény a jövőben térségi ellátás-szervezési feladatokat is el fog tudni látni, amelynek érdekében széles körű partnerségi kapcsolatok kerülnek kiépítésre a Kistérségben működő alapellátási intézményekkel, szociális és egészségügyi szolgáltatókkal.

A projekt rövid távú célkitűzése, hogy Balatonalmádiban egy, a XXI. század elvárásainak megfelelő, minőségi, egységes arculatú egészségközpont alakuljon ki, amely amellett, hogy nagyban hozzájárul a Kistérség lakossága egészségügyi ellátásnak javításához, turisztikai, valamint városképi szempontból is meghatározó létesítménye lesz a városnak.

Közép és hosszú távon pedig szeretnénk, hogy a kialakítandó egészségközpont, valamint a magasabb ellátási színvonal segítségével a Kistérség lakosai egészségesebbé, egészségtudatosabbá váljanak, és növekedjen a Kistérség lakosságmegtartó, lakosságvonzó képessége.

A területen 2010 elején lebontották a korábbi napközi-otthonos épületet, és 2010. március 8-án megkezdték az új Egészségház építési munkálatait.

2010 nyarán a kivitelező befejezte a belső helyiségek kialakítását, válaszfallal történő leválasztását, majd az összes külső, illetve belső nyílászáró beépítése megtörtént.

A tetőszerkezet bádogos, hő, illetve csapadékvíz elleni szigetelése, valamint a héjazat képzése elkészült. A külső homlokzati struktúra a felhordott hőszigetelés beépítésével szintén elkészült.

Jelenleg a belső felületképzések készítése halad az ütemtervben meghatározottak szerint, úgy mint a gipszkarton szerelés, fali, illetve járófelületek burkolása, festése. A gépészeti és villamos alapcsövezés elkészült. Az épület külső közművekre való rákötése folyamatban van, az ehhez szükséges belső fogadó berendezések megépültek.

Az épület készültségi foka jelenleg 80%-on áll.

Az épületet körülvevő járda, külső tereprendezés, parkoló, illetve határoló kerítés előreláthatólag a 2011-es év elején készül el.

A Projekt

Alapadatok

 


Balatonalmádi kistérségi járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése

A projekt azonosító száma: KDOP-5.2.1/B-2008-0012

Kedvezményezett: Balatonalmádi Város Önkormányzata

A projekt teljes költsége: 499.992.860 HUF
Ebből az Európai Unió által nyújtott támogatás: 400.000.000 HUF
A Balatonalmádi által vállalt önrész pedig: 99.992.860 HUF

„Az egészségügyi szolgáltatások köre az alábbi:

Meglévő, az új létesítményben tovább működő szolgáltatások, szakrendelések:

 I. sz. II. sz. IV. sz. Háziorvosi körzetek, I. sz. Gyermek Háziorvosi körzet, Központi Háziorvosi ügyelet, I.sz. Fogászati körzet, Belgyógyászat, Szülészet-nőgyógyászat, Fül-orr-gégegyógyászat, Szemészet, Bőrgyógyászat és nemibeteg ellátás és gondozás, Neurológia ,Reumatológia, Fizioterápia, Pszihiátria, Általános labor, I. sz. Védőnői szolgálat, Otthoni szakápolás

Kapacitásfejlesztés révén a további új szolgáltatásokat biztosítja az egészségház: 
Sebészet, Csecsemő-és gyermekgyógyászat, Ultrahang, Röntgen.

Tovább bővül a Fizioterápiára és az Otthoni szakápolásra fordítható óraszám.”

Keszey János

polgármester

 

Telefonszám: 06-88/542-411
Fax: 06-88-542-493
E-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu
Levélcím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Honlap: www.balatonalmadi.hu


KDOP-5.2.1

/B-2008-0012

TERVEZŐ Földes és Társai Építésziroda Kft. Budapest
www.foldesarchitects.hu
KIVITELEZŐ SZL-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. Tapolca
www.sz-lbau.hu
KÖZREMŰKÖDŐ
SZERVEZET

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda, Székesfehérvár
www.vati.hu

  © 2010 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1021 Budapest Wesselényi utca 20-22. | nfo: 06 40 638 638
www.nfu.hu