Álláspályázat

Balatonalmádi Város Polgármestere a Balatonalmádi Wesselényi strand strandvezetői feladatainak ellátására pályázatot hirdet: STRANDVEZETŐ munkakör betöltésére.

álláspályázat_strandvezető_Wesselényi strand_2020 01 28

Balatonalmádi Város Polgármestere

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Telefon: 88/542-410  Fax: 88/542-493

e-mail: polgarmester@balatonalmadi.hu

 

Balatonalmádi Város Polgármestere

a Balatonalmádi Wesselényi strand strandvezetői feladatainak ellátására pályázatot hirdet:

STRANDVEZETŐ

 munkakör betöltésére,

határozatlan időtartamra,

munkaviszonyban.

 

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra, munkaidő kereten belül történő foglalkoztatással

 

Irányadó munkabér: Mt. rendelkezései figyelembevételével munkáltató és munkavállaló megállapodása szerint. A pályázónak bérigényét személyes meghallgatása esetén jelezni szükséges.

 

Pályázati feltételek:

 • érettségi bizonyítvány
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett gyakorlat
 • vezetői gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • zöldterület fenntartásában vagy épület-karbantartásban szerzett gyakorlat
 • helyismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázat elbírálásánál előnyt jelentő gyakorlat igazolása.

 

 

Munkakörben ellátandó feladatok:

 • Strandüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, irányítása a Wesselényi strandon.
 • Felelős a strand eredményes, üzemszerű és szabályszerű működéséért.
 • A strandjegyek, bérletek, belépők bevételével kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a strandműködés szabályzata alapján. Váltópénz felvétele, kezelése.
 • Ellátmány felvétele, kezelése, elszámolása.
 • A strand eszközei tekintetében leltárfelelős, köteles gondoskodni az eszközök vagyonvédelméről.
 • Gondoskodik a strandot érintő anyagbeszerzéséről, illetve a szolgáltatások megrendeléséről.
 • Kapcsolatot tart a strand üzemszerű működtetése körében érintett hivatali dolgozókkal, illetékes szakhatóságokkal és szervekkel.
 • Közreműködik a strandi dolgozók kiválasztásában.
 • Elkészíti a strandi dolgozók munkaidő beosztását.
 • A felügyelete alá tartozó munkavállalók – pénztárosok, jegykezelők, kabinosok, karbantartók, takarítók, közmunkások – napi feladatainak közvetlen szervezése, irányítása, ellenőrzése.
 • Gondoskodik a tűzvédelmi, érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáról, betartatásáról.
 • Gondoskodik a gépjárművek, munkagépek, szerszámok, eszközök folyamatos karbantartásáról, üzemszerű állapotáról, szükség szerinti szervizeléséről.
 • Gondoskodik a kis értékű eszközök igény szerinti beszerzéséről, folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotáról.
 • Szervezi és összehangolja a strand nyitás előtti felkészítési munkáit, a szezonzárást követő munkálatokat és a víztelenítést.
 • A strandok üzemeltetésében vállalkozóként közreműködőkkel folyamatosan kapcsolatot tart, ellenőrzi szerződésben foglaltak betartását.
 • A strandok területén lévő bérlők bérleti és üzemeltetési szerződéseiben foglaltak valamint a strandi házirend betartást ellenőrzi: a bérlemények állagát, a rendeltetésszerű használatát, az elfoglalt szabad terület nagyságát, a vízórák, villanyórák aktuális leolvasásáért elvégzi.
 • A strandokon folyó beruházási és felújítási munkálatok ellenőrzésében együttműködik a munkálatokat koordináló hivatali dolgozókkal.
 • Az üzemszerű működést veszélyeztető, zavaró esemény során haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéséket.
 • A hangosbemondó kezelése;
 • A polgármester részére javaslatot tesz a strand bevételi és kiadási terveire, a strand működésével és fejlesztésével kapcsolatosan.
 • Éves karbantartási tervet készít.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7. 0900 óra

A munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2020. február 17. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának lehetséges módjai:

 • postai úton a pályázatnak Balatonalmádi Város Polgármestere címére történő

megküldésével (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)

 • vagy személyesen lezárt borítékban Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
 • vagy elektronikus levélben (polgarmester@balatonalmadi.hu)

 

Kérjük a pályázat benyújtásakor a borítékon vagy az elektronikus levélben feltüntetni a megpályázott állás megnevezését: Wesselényi strandvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati kiírásban szereplő követelményeknek megfelelő pályázók szóbeli meghallgatása.

 

Egyéb tájékoztatás:

A munkáltató a munkaviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal, az adatkezelés célja: megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

 

Balatonalmádi, 2020. 01. 29.

 

 

Dr. Kepli Lajos

polgármester